Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy

aktuální číslo

ČČF 3/2018:

Leidenský manifest Česku

Perovskity – nový fenomén ve fotovoltaice

Teorém Cauchyho-Kowalevské a teorém Noetherové

Testování zařízení v extrémních podmínkách

Radiologická fyzika a fyzika v medicíně

Most mezi vědou a uměním

předplatitelé
jméno:
heslo:

novinky

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČČF ZDARMA [zde]

Facebook ČČF

Facebookovou stránku našeho časopisu najdete zde.

3 čísla zdarma

Ke každému novému předplatnému nabízíme zdarma tři čísla Čs. čas. fyz. z ročníku 2016 a nebo staršího. Pomocí „vyhledávání” si vyberte libovolná čísla a objednejte si je e-mailem či telefonicky. Zdarma je zašleme na vámi uvedenou adresu.

Dárkové předplatné

Darujte svým blízkým dárkové předplatné Československého časopisu pro fyziku. Obdržíte individuální dárkový certififikát. Více zde.

Archiv již od 2000

Archiv PDF našeho časopisu jsme zpětně rozšířili i o rok 2000 (svazek 50). Ve "vyhledávání" jsou tedy předplatitelům přístupné plné texty všech článků ve formátu PDF od čísla 1/2000 až dodnes.


Aktualizace těchto stránek proběhla
16. 7. 2018

Zde si můžete prohlédnout ukázku z aktuálního čísla ČČF 3/2018. Druhou ukázkou z tohoto čísla je článek "Perovskity – nový fenomén ve fotovoltaice" autorů Zdeňka Hájková, Lucie Abelová, Tereza Schönfeldová, Neda Neykova, Jakub Holovský a Martin Ledinský.

Richard P. Feynman

pouze na webu

pouze pro předplatitele

11. května 2018 uplynulo sto let od narození vynikajícího teoretického fyzika Richarda P. Feynmana (1918–1988), který je znám široké veřejnosti zejména díky svým vtipným knihám, jež vyšly i v českém překladu. Československý časopis pro fyziku věnoval často pozornost této osobnosti. Jako skvělou ukázku jsme vybrali článek publikovaný roku 1971, který vychází z Nobelovské přednášky, kterou R. Feynman proslovil v prosinci 1965 a která byla později publikována v Physics Today (1966) a v ruském překladu (1968). Náš článek (údajně) zohledňuje obě vydání.

Richard P. Feynman:
Vývoj prostoročasového hlediska v kvantové elektrodynamice,
Čs. čas. fyz. A21, 400–418 (1971).


Československý časopis pro fyziku v roce 2018

Vážení čtenáři, v roce 2018 ČČF rozšíří svůj záběr o důležité oblasti fyzikálního života jako jsou

 • Problematika hodnocení vědy
 • Etika a publikování
 • Vědní politika v ČR

Objeví se nové rubriky, např.
 • Podivuhodné fyzikální přístroje – historické i současné
 • Vzájemná interakce vědy a umění
 • Fyzika kolem nás
 • Pokroky současné fyziky vs. před ~111 lety

Další konkrétní témata zahrnují (mimo jiné):
 • Nobelovské číslo – topologické materiály, gravitační vlny
 • Povrchem zesílená Ramanská spektroskopie
 • Minulost a současnost ERC (úspěšné české projekty)
 • Podíl fyziků na vzniku Československé republiky
 • Ne všechno zlato se třpytí
 • Novinky v nanotechnologiích

Děkujeme všem předplatitelům ČČF, kteří svým předplatným podporují vydávání vědecko-populárního časopisu české a slovenské fyzikální obce.

Výzkum RKZ

pouze na webu

pouze pro předplatitele

V čísle 5/2017 našeho časopisu přetiskujeme článek Karla Komárka, muzejního chemika, který v roce 1971 referoval o hmotném průzkumu RKZ zakladateli našich moderních přírodních věd A. Cordou, V. Šafaříkem a především A. Bělohoubkem. Našim předplatitelům zpřístupňujeme původní Bělohoubkovy články:

Antonín Bělohoubek:
O chemické a mikroskopické zkoušce rukopisu Kralodvorského,
Osvěta 17, 374 (1887), a 18 , 466 (1888).

Aktuálně probíhá široce založený výzkum RKZ, takže čtenář bude mít již brzy možnost porovnat Bělohoubkovy nálezy se zjištěními získanými pomocí moderních fyzikálních a chemických metod.

Fyzik Jára Cimrman

Přinášíme našim čtenářům článek českého herce, scénáristy a režiséra Ladislava Smoljaka (1931–2010):

L. Smoljak:
Jára Cimrman (K 100. výročí narození).
In: Čs. čas. fyz., A 23, 180-190 (1973).

Text vyšel v našem časopise před více než čtyřiceti lety, aby čtenářům přiblížil osobnost a tvorbu Járy Cimrmana, především však Mistrovo dílo fyzikální. Autor článku byl k tomuto náročnému úkolu plně kvalifikován, neboť vystudoval učitelství M-F (1952–1957) a jistý čas působil jako asistent na Fakultě technické a jaderné fyziky (1956–1958).


energeticka-gramotnost 2018
VV2018
VV2018
astropis
matfyz.cz
fks.sk
banner_p-mat
otevrena_veda_3
Fyzikální olympiáda SR
Fyzikální olympiáda

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2017. All rights reserved.