Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy

aktuální číslo

ČČF 5/2018:

Co a k čemu je konformní zobrazení?

Neklasické světlo z velkého souboru iontů

Proč vypadají sypané kužele na Marsu jinak než na Zemi?

Z dějin vědy a techniky v Československu: Čaro bakelitu

Střípky z historie vibrační spektroskopie z pohledu českých zemí

Stephen Hawking a jeho vesmíry

předplatitelé
jméno:
heslo:

novinky

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČČF ZDARMA [zde]

Gratulace

Dlouholetý šéfredaktor ČČF Libor Juha získal 16. 10. 2018 Cenu předsedkyně Akademie věd za propagaci a popularizaci výzkumu.Více viz zde.

Facebook ČČF

Facebookovou stránku našeho časopisu najdete zde.

3 čísla zdarma

Ke každému novému předplatnému nabízíme zdarma tři čísla Čs. čas. fyz. z ročníku 2017 a nebo staršího. Pomocí „vyhledávání” si vyberte libovolná čísla a objednejte si je e-mailem či telefonicky. Zdarma je zašleme na vámi uvedenou adresu.

Dárkové předplatné

Darujte svým blízkým dárkové předplatné Československého časopisu pro fyziku. Obdržíte individuální dárkový certififikát. Více zde.

Archiv již od 2000

Archiv PDF našeho časopisu jsme zpětně rozšířili i o rok 2000 (svazek 50). Ve "vyhledávání" jsou tedy předplatitelům přístupné plné texty všech článků ve formátu PDF od čísla 1/2000 až dodnes.


Aktualizace těchto stránek proběhla
25. 10. 2018

Zde si můžete prohlédnout ukázku z aktuálního čísla ČČF 5/2018.

Anketa ČČF o stavu československé fyziky 1968

pouze na webu

pouze pro předplatitele

Na jaře roku 1968 uspořádal Čs. čas. fyz. anketu o stavu československé fyziky při příležitosti 50. výročí založení státu. Deset otázek bylo posláno 195 osobnostem čs. fyziky. Alespoň částečně odpovědělo pouze 42 dotázaných. Tyto odpovědi byly publikovány během roku 1968 ve třech číslech časopisu. Kompletní anketu vám zde po 50 letech reprodukujeme.

Zdeněk Málek (ed.):
Anketa Československého časopisu pro fysiku k příležitosti
50. výročí vzniku Československa
,
Čs. čas. fyz. A18, 448–468, 571–589, 680–698 (1968).

Evropská fyzikální společnost

pouze na webu

pouze pro předplatitele

26. září uplynulo 50 let od založení Evropské fyzikální společnosti (EPS). Za Československo se přípravy jejího založení aktivně účastnili především Jan Tauc a František Janouch. Druhý jmenovaný popsal historii EPS před 25 lety začátkem roku 1993
a o rok později byly tyto vzpomínky publikovány v Čs. čas. fyz. Dále uvádíme zprávu o inauguračním kongresu EFS ve Florencii roku 1969, jak o ni referoval Jan Fischer v našem časopise.

František Janouch:
Evropská fyzikální společnost a členství fyziků z východní Evropy (Z archivů a vzpomínek),
Čs. čas. fyz. A44, 51–57 (1994).

Jan Fischer:
Inaugurační konference Evropské fyzikální společnosti ve Florencii,
Čs. čas. fyz. A19, 507–513 (1969).

Československý časopis pro fyziku v roce 2018

Vážení čtenáři, v roce 2018 ČČF rozšíří svůj záběr o důležité oblasti fyzikálního života jako jsou

 • Problematika hodnocení vědy
 • Etika a publikování
 • Vědní politika v ČR

Objeví se nové rubriky, např.
 • Podivuhodné fyzikální přístroje – historické i současné
 • Vzájemná interakce vědy a umění
 • Fyzika kolem nás
 • Pokroky současné fyziky vs. před ~111 lety

Další konkrétní témata zahrnují (mimo jiné):
 • Nobelovské číslo – topologické materiály, gravitační vlny
 • Povrchem zesílená Ramanská spektroskopie
 • Minulost a současnost ERC (úspěšné české projekty)
 • Podíl fyziků na vzniku Československé republiky
 • Ne všechno zlato se třpytí
 • Novinky v nanotechnologiích

Děkujeme všem předplatitelům ČČF, kteří svým předplatným podporují vydávání vědecko-populárního časopisu české a slovenské fyzikální obce.

Fyzik Jára Cimrman

Přinášíme našim čtenářům článek českého herce, scénáristy a režiséra Ladislava Smoljaka (1931–2010):

L. Smoljak:
Jára Cimrman (K 100. výročí narození).
In: Čs. čas. fyz., A 23, 180-190 (1973).

Text vyšel v našem časopise před více než čtyřiceti lety, aby čtenářům přiblížil osobnost a tvorbu Járy Cimrmana, především však Mistrovo dílo fyzikální. Autor článku byl k tomuto náročnému úkolu plně kvalifikován, neboť vystudoval učitelství M-F (1952–1957) a jistý čas působil jako asistent na Fakultě technické a jaderné fyziky (1956–1958).


DOD FZU 2018
tydenvedy 2018
astropis
matfyz.cz
fks.sk
banner_p-mat
otevrena_veda_3
Fyzikální olympiáda SR
Fyzikální olympiáda

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2017. All rights reserved.