Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Aktuální číslo


  číslo 3/2018Obsah tištěného čísla 3/2018

Úvodník

  Jan Valenta:
        Úvodník 3/2018

Otázky a názory

  Daniel Münich:
        Leidenský manifest Česku

Aktuality

  Zdeňka Hájková, Lucie Abelová, Tereza Schönfeldová, Neda Neykova, Jakub Holovský, Martin Ledinský:
        Perovskity – nový fenomén ve fotovoltaice

Ve zkratce

  Jan Valenta:
        Sluneční záření a fotovoltaika

Fyzika před ~111 lety

  Vladimír Novák:
        Přehledy pokroků fysiky – Nauka o vlnivém pohybu étheru

Historie fyziky

  František Jáchim:
        François Dominique Arago – fyzik s duší dobrodruha (1786–1853)

  Eliška Beránková:
        Teorém Cauchyho-Kowalevské a teorém Noetherové: Jak se jako žena (ne)proslavit ve světě matematiky?

Metody a přístroje

  Michaela Rabochová, Roman Mohyla:
        Testování zařízení v extrémních podmínkách – nová gama ozařovna v Centru výzkumu Řež se představuje

  Zdeněk Weiss:
        50 let optické emisní spektroskopie s doutnavým výbojem: principy, aplikace a souvislosti

Referáty

  Pavel Solný:
        Radiologická fyzika a fyzika v medicíně

Umění a věda

  Jan Valenta:
        Most mezi vědou a uměním. Obrazy Jitky Brůnové-Lachmann

Mládež a fyzika

  Ľubomír Konrád, Jan Kříž, Filip Studnička, Bohumil Vybíral:
        Slnečná energia v úlohách fyzikálnych súťaží pre mládež

  Ľubomír Konrád:
        Medzinárodná experimentálna fyzikálna olympiáda

  Kateřina Rosická:
        Jarní soustředění FYKOSu 2018

  David Píša:
        Science to Go! aneb Když mladí vědci popularizují

Zprávy

  Jan Valenta:
        Academia Film Olomouc inspirující. Reportáž z jednoho dne na festivalu AFO, který přinesl spoustu fyzikální inspirace

Lidé a fyzika

  Jana Žďárská:
        Luboš Perek devětadevadesátiletý…

Recenze knih

  Patrik Čermák:
        Filip Grygar: Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie


© FZÚ AV ČR v. v. i., 2017. All rights reserved.